Hledejte nejlepší nabídky letenek

Egypt Philae Temple

Nejčastější dotazy a odpovědi Egypt Philae Temple


1. Co je Egypt Philae Temple?

Egypt Philae Temple je starobylý chrám nacházející se na ostrově Philae ve středním Egyptě. Byl postaven ve 4. století př. n. l. a sloužil jako svatyně bohyně Ísis.

2. Jak se dostanu na Egypt Philae Temple?

Nejjednodušší způsob, jak se dostat na Egypt Philae Temple je trajektem ze města Asuán. Trajekt vás přepraví na ostrov Philae, kde se chrám nachází.

3. Jaká je historie Egypt Philae Temple?

Egypt Philae Temple byl postaven za vlády Ptolemaiovců, dynastie řeckých vládců Egypta. Chrám sloužil jako důležité poutní místo až do doby, kdy byla oblast zaplavena při výstavbě Asuánské přehrady v 20. století. Poté byl chrám přenesen na vyvýšený ostrov, aby ho při povodních ochránil.

4. Jaké jsou hlavní atrakce Egypt Philae Temple?

Hlavními atrakcemi Egypt Philae Temple jsou svatyňky zasvěcené bohyním, nádvoří se sloupy a dochované hieroglyfy. Zvláště impozantní je chrám bohyně Ísis, který je plný soch bohyně a dekorativních reliéfů.

5. Jak dlouho trvá prohlídka Egypt Philae Temple?

Prohlídka Egypt Philae Temple trvá obvykle přibližně hodinu až dvě, v závislosti na tom, jak do detailů se chcete seznámit s historií a architekturou chrámu.

6. Je nutné zaplatit vstupné do Egypt Philae Temple?

Ano, je nutné zaplatit vstupné do Egypt Philae Temple. Cena se může lišit v závislosti na vašem statutu (student, dítě apod.). Doporučuje se informovat se o aktuálních cenách před návštěvou chrámu.

7. Je možné fotografovat uvnitř Egypt Philae Temple?

Ano, je povoleno fotografovat uvnitř Egypt Philae Temple. Nicméně, je zakázáno používat blesk nebo jakékoliv profesionální fotografické vybavení.

8. Kdy je nejlepší čas na návštěvu Egypt Philae Temple?

Nejlepší čas na návštěvu Egypt Philae Temple je brzy ráno nebo pozdě odpoledne, kdy je méně turistů a teploty jsou příjemnější. Doporučuje se také vyhnout se těhotným letům v egyptských svátcích, jako je například Ramadan.

9. Je v okolí Egypt Philae Temple možné najít ubytování a restaurace?

Ano, v okolí Egypt Philae Temple je možné najít různé hotely, ubytování a restaurace. Město Asuán, ze kterého se na ostrov řeší trajekty, nabízí širokou škálu možností pro ubytování a stravování.

10. Existuje sprievodce při prohlídce Egypt Philae Temple?

Ano, je možné si najmout průvodce při prohlídce Egypt Philae Temple. Průvodci mohou poskytnout užitečné informace o historii a architektuře chrámu a také pomoci s orientací na místě.


Počasí Egypt Philae Temple


Egypt is known for its hot and dry climate with very little rainfall throughout the year. However, the weather is different in different parts of Egypt. One such place is the Philae Temple located in the southern part of Egypt. The Philae Temple is an ancient temple complex, dedicated to the goddess Isis, and is located on an island in the Nile River.

The climate in the Philae Temple area is classified as a desert climate, with hot and dry summers, and mild winters. The summer season runs from May to September, and during this time, the temperature can rise up to 40°C during the day. The summer season is also characterized by strong winds, which can make the temperature feel even hotter.

The winter season runs from October to April, and the temperature during this season is much milder, ranging from around 20°C to 30°C. It is the perfect time to visit the Philae Temple if you want to avoid the scorching heat of the summer months.

Rainfall in the Philae Temple area is very low, with an average of less than 2 inches per year. The majority of the rainfall occurs during the winter months, with occasional showers that occur in November and December.

The best time to visit the Philae Temple is between October and April, as the weather is much milder, and the chance of rainfall is very low. During this time, the temperature is comfortable for touring the temple complex, and you can explore the intricate carvings and hieroglyphics without worrying about the heat.

In conclusion, the climate in the Philae Temple area is typical of a desert climate, characterized by hot and dry summers, and mild winters. It is best to visit the temple complex between October and April, when the weather is milder and rainfall is minimal. Regardless of the season, visitors to the Philae Temple will be awe-inspired by the magnificent ancient architecture and intricate carvings that tell the story of the goddess Isis and the ancient Egyptian culture.


Ubytování Egypt Philae Temple


Philae Temple je jedním z nejvýznamnějších historických památek v Egyptě. Nachází se na ostrově Philae, který leží na řece Nil nedaleko města Asuán. Tato nádherná stavba je známým symbolem egyptského umění a architektury.

Philae Temple bylo původně postaveno v 3. století před naším letopočtem během éry Ptolemaiovců. Bylo dedikováno bohyni Ísis, egyptské bohyni mateřství, plodnosti a magie. Na místě bylo předchozí chrámové komplex, který byl zničen povodněmi a zemětřeseními, a tak bylo rozhodnuto postavit novou velekrásnou stavbu.

Philae Temple je přístupné pouze lodí. Je obklopeno vodou a zelení, což dodává celému místu nevšední klid a harmonii. Když se blížíte k ostrovu, uvidíte majestátní obelisk stoupající ze země, který je jedním z nejznámějších symbolů Egypta. Vstupní brána je vyzdobena reliéfy a hieroglyfy, které vyprávějí příběhy o slavné historii chrámu.

Jakmile vkročíte na ostrov, dostanete se do úchvatného komplexu královny Hatshepsut s nádhernými sloupy a sochami postav. Následující částí je hlavní chrám věnovaný bohyni Ísis, který je zdobený pozoruhodnými reliéfy vyprávějícími příběhy o bozích a faraonech. Nejvýznamnější částí chrámu je svatyně, která je útočištěm posvátného kamene, který symbolizuje bohyni Ísis.

Filae Temple bylo opětovně objeveno a přestěhováno na vyvýšené místo v roce 1972, aby se zabránilo jeho zatopení po dokončení Asuánské přehrady. Díky úsilí UNESCO byla stavba pečlivě demontována a znovu sestavena na blízkém ostrově Agilkia, aby byla zachována pro budoucí generace.

Návštěva Philae Temple je doslova jako cesta zpět do minulosti. Stojí uprostřed egyptské krajiny a dodává návštěvníkům jedinečný pocit pokory a obdivu před egyptskou kulturou a dědictvím. Je to místo, které si zaslouží být zařazeno do seznamu každého cestovatele navštívených památek během pobytu v Egyptě.

Celkově lze říci, že Philae Temple je jedním z nejkrásnějších a nejlépe zachovaných starověkých chrámů v Egyptě. Jeho ohromující architektura a historie přitahují každoročně tisíce turistů z celého světa. Navštívení této památky je skutečným zážitkem a dává možnost prohlédnout si a ocenit bohatou historii Egypta.


Dovolená Egypt Philae Temple


Egyptský chrám Philae je jedním z nejvýznamnějších památek starověkého Egypta. Je to pomník bohyně Isis a nachází se na ostrově Philae, který se nachází na Nilu u Asuánu. Philae chrám je jedním z posledních chrámů postavených v egyptském stylu a je považován za jedno z nejlépe zachovalých historických nalezišť v Egyptě.

Philae chrám byl postaven v období mezi 4. a 7. stoletím před naším letopočtem. Chrám byl původně postaven na ostrově, který se nacházel v blízkosti starověkého města Elefantiny. Avšak s rozvojem regulace Nilu v důsledku stavby Asuánské přehrady byl chrám přestěhován na sousední ostrov Philae, aby byl zachráněn před záplavami.

Philae chrám je složen z několika různých chrámů a kaplí postavených v průběhu staletí. Nejvýznamnější částí chrámu je Velký chrám bohyně Isis, který byl postaven během 30. dynastie a Makedonské dynastie (380–362 před naším letopočtem). Velký chrám má impozantní sloupořadí a reliéfní výzdobu, která zobrazuje různé mýty a rituály spojené s bohyní Isis.

Dalšími významnými částmi chrámu jsou chrám Hathory, který byl postaven během vlády Ptolemaiovců, a chrám boha Horuse, který byl postaven za vlády císaře Augustse. Chrám Hathory je věnován bohyni lásky, krásy a radosti, a je známý svými unikátními sloupy ve tvaru lotosových květů. Chrám boha Horuse zobrazuje boj mezi bohem a jeho zlým bratrem Sethem.

Philae chrám byl v roce 1979 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Nicméně, v důsledku výstavby Asuánské přehrady a zvedání hladiny vody v roce 1970 byla část ostrova Philae zatopena a chrám byl vzdán vodě. Mezinárodní záchranná akce, která zahrnovala demontáž a opětovné sestavení chrámu na vyšším ostrově Agilkia poblíž Asuánu, vedla k zachránění této důležité památky.

Dnes mohou návštěvníci obdivovat krásu a historii Philae chrámu v nové lokalitě na ostrově Agilkia. Turisté mohou prozkoumat komplex různých chrámů a kaplí, obdivovat reliéfy a stojící sloupy, a obdivovat okolní krásnou krajinu, která dělá z Philae chrámu jedno z nejoblíbenějších turistických míst v Egyptě.


Letenka Egypt Philae Temple


Egypt je destinace, kterou by si žádný cestovatel neměl nechat ujít. Tato země je plná fascinujících památek a historie, která nás provází tisíce let zpět. Mezi ty nejznámější a nejnavštěvovanější památky v Egyptě patří chrám Philae.

Chrám Philae je jednou z nejstarších památek ve starověkém Egyptě a jedním z nejvíce zachovalých chrámů na Nilu. Nachází se na ostrově Agilkia na horním toku Nilu poblíž města Asuán. Chrám byl, kvůli zatopení oblasti po výstavbě Asuánské přehrady, přesunut na svou současnou polohu na umělém ostrově, aby byl zachráněn před zničením vodou.

Philae byl postaven pro bohyně Isis, Ozirise a jejich syna Hora. Byl považován za místo posvátného kultu. Celý chrám byl vybudován v období ptolemaiovské dynastie, kolem 4. století před naším letopočtem, a stavba trvala několik století. Někteří faraoni přidali k chrámu své vlastní přístavby a změny, takže chrám nabízí unikátní kombinaci různých stylů a architektury.

Jednou z nejvíce fascinujících vlastností Philae je jeho umístění na ostrově uprostřed Nilu. Tato pozice dává chrámu impresivní a tajemnou atmosféru. K chrámu se můžete dostat pouze lodí, což zvyšuje napětí a očekávání návštěvníků. Když se blížíte k ostrovu, začnete si všímat detailů, jako jsou dochované reliéfy na stěnách, které vyprávějí příběhy z starověkého Egypta.

Po příjezdu na ostrov vás okamžitě ohromí výška chrámu a jeho monumentální struktury. Chrám je postaven z pískovce a zdobí jej rozličné sochy a reliéfní obrazy egyptských božstev. Každý kousek chrámu je pečlivě zdoben a detaily přesně vytesány do kamene.

Ve vnější části chrámu si můžete všimnout několika velkých otevřených nádvoří, které sloužily k rituálním obřadům. Tam se zastavili poslové z různých částí Egypta, aby obětovali bohyním a prosili o jejich ochranu. Během vaší prohlídky se dostanete také dovnitř chrámu, kde se nachází několik vnitřních sálů se sloupy, ale také komora, ve které se uchovávaly posvátné sochy bohů.

Návštěva Philae Temple vás vtáhne do magického světa starověkého Egypta. Budete mít možnost se projít po stejných místech, která šlechtice a bohoslužebníci navštěvovali před tisíci lety. Chrám vám poskytne ukázku mistrovské egyptské architektury a umění, které je stále úchvatné.

Pokud plánujete cestovat do Egypta, nezapomeňte si rozvrhnout čas na návštěvu Philae Temple. Příjezd na ostrov lodí a prohlídka tohoto pozoruhodného chrámu bude nezapomenutelným zážitkem. Ponoříte se do historie a nahlédnete do egyptského náboženského světa. Egypt se tímto chrámem pyšní a vítá turisty, aby se mohli seznámit s jeho starodávnou minulostí a krásou.


Zajištění nejlepší ceny

Desítky tisíc spokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Nejvýhodnější lety do všech koutů světa

Kupte nejlevnější letenky do míst, které vás fascinují svou nádhernou přírodou nebo unikátností.

Vyhledat letenky